Badania

BADANIE SŁUCHU

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka, niestety często zdarza się, iż wraz z wiekiem ulega on osłabieniu, dlatego ważne jest wykonywanie badań audiometrycznych już przy pierwszych objawach niedosłuchu. Takimi objawami mogą być pogłaśnianie telewizora, proszenie o powtórzenie, czy nie rozumienie rozmów w grupie. Aby stwierdzić jaki mamy słuch konieczna jest profesjonalna diagnostyka pacjenta, która opiera się przede wszystkim na przeprowadzeniu badania słuchu specjalistycznym sprzętem. Takie badania słuchu można wykonać w naszym gabinecie protetycznym w Gnieźnie.
    • Pierwszym badaniem oceniającym przewód słuchowy jest:

Otoskopia tzw. wziernikowanie ucha – jest to badanie fizykalne ucha, w którym ocenia się przewód słuchowy zewnętrzny i pośrednio ucho środkowe przez ocenę błony bębenkowej. Przez zaglądnięcie do przewodu słuchowego można stwierdzić czy nie zalega w nim woskowina, która jest częstą przyczyna gorszego słyszenia i jest przeciwwskazaniem do zrobienia dalszych badań.

    • Kolejnym badaniem ilościowym oceniającym nasz słuch jest:

Audiometria tonalna – badanie słuchu polega tutaj na podawaniu do ucha przez słuchawki nałożone na uszy dźwięków o różnych częstotliwościach na które Pacjent musi zareagować i co pozwala na wyznaczenie progu słyszenia. Badamy przewodnictwo powietrzne i przewodnictwo kostne. Już po tym badaniu możemy stwierdzić czy mamy do czynienia z chorobą ucha czy jest to uszkodzenie trwałe.

Badanie słuchu można wykonać już u małych dzieci, z którymi jest kontakt i możliwa współpraca. Próby wykonania badania podejmujemy już u 3 letnich dzieci.

    • Następnym badaniem jakościowym, które można u nas wykonać jest:

Audiometria słowna – badanie polega na podawaniu do ucha przez słuchawki testu słownego o odpowiedniej głośności. Pacjent musi nam powtórzyć jak najwięcej słów które zrozumiał. Pozwala nam to ocenić stopień zrozumienia mowy a to pozawala na lepsze dopasowanie aparatu słuchowego.

    • Kolejny badaniem słuchu, które można wykonać w naszej pracowni w Gnieźnie jest ocena skuteczności aparatu słuchowego:

Badanie w wolnym polu – badanie to polega na powtarzaniu wyrazów w założonym aparacie słuchowym i porównaniu wyniku z badaniem bez aparatu. Pokazuje nam to na ile skuteczny jest aparat słuchowy.

Badania w naszej pracowni w Gnieźnie wykonuje się w specjalnej kabinie do badań, która jest wyciszona specjalnie wykrojoną gąbką.

Dopasowanie aparatu słuchowego

Badanie słuchu